Voor bedrijven

Innovatie subsidie

Voor het ontwikkelen en verbeteren van duurzame producten kan vaak subsidie aangevraagd worden bij de overheid. Soms regionaal, soms nationaal en soms Europees. Het aanvragen van deze subsidies kan enorm helpen om productontwikkeling te versnellen, ook omdat er dan partners bij gezocht kunnen worden die kennis of competenties hebben die aanvullend zijn.

Renergize Consultancy kan het volgende voor u doen: uitzoeken welke subsidie mogelijkheden er zijn, partners zoeken en de subsidie aanvraag opstellen. Renergize Conzultancy kan indien gewenst ook een rol in het project vervullen, bijvoorbeeld het uitvoeren van een marktstudie.

Voorbeelden van toegekende subsidies

  • Project om flexibele encapsulatie voor zonnepanelen te ontwikkelen en testen. Partners: coating bedrijf, printer bedrijf
  • Project voor gebouw geïntegreerde zonnepanelen, met partner uit staalproductie
  • Project voor ‘desert proof’ panelen, met testen voor robuustheid zonnepaneel en vuilwerende coatings, met groot coatingbedrijf en zonnepaneelfabrikant
  • Project voor ‘design for recycling’, ontwerp en materiaalkeus van zonnepanelen om hergebruik beter mogelijk te maken. Partners: zonnepaneelfabrikant, leveranciers encapsulatie materialen en interconnectie materialen.
Renergize-subsidies

Strategische keuzes

De markt voor duurzame producten ontwikkelt zich snel en is voortdurend in beweging. Indien de ontwikkeling van een product meer dan een jaar duurt, zijn de markt en prijzen tegen die tijd al weer veranderd. Voor het maken van de juiste keuzes is het belangrijk dit goed uit te zoeken en de consequenties te bespreken.

Renergize Consultancy kan marktontwikkelingen voor u op een rij zetten en samen met u de gevolgen voor uw productportfolio en productontwikkeling bespreken, zodat u goede strategische keuzes kunt maken.

Voorbeelden van strategische keuzes

  • Bedrijf was al jaren bezig met het uitvoeren van onderzoek gerelateerde projecten, met name gericht op de vraag hoe inwoners/gebruikers reageerden op energiebesparende campagnes en producten, zoals een slimme meter. De vraag naar dit soort projecten nam behoorlijk af. De vraag naar advisering op het gebied van stimuleren duurzaamheid onder gebruikers/inwoners nam echter toe. De kennis opgedaan in de onderzoeksprojecten kon omgezet worden in advisering richting opdrachtgevers.
  • Nieuw bedrijf wil elektrische verwarming op de markt gaan brengen. Hoe verhoudt de prijs en het comfort zich tot andere alternatieven voor gasloze verwarming? Hoe lang duurt het nog voor het productierijp is, en wat doen de andere technologieën in dat tijdsbestek? Wat betekent dat voor het bedrijf
Renergize-strategisch

Neem contact op voor advies 06 36429735

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt