Agri-PV

Het combineren van zonnestroom en gewasteelt op hetzelfde perceel

Agri-PV staat ook wel bekend als agri-voltaics, dit is het combineren van zonnestroom en gewasteelt op hetzelfde perceel. Denk bijvoorbeeld aan de teelt van fruit onder zonne-overkappingen i.p.v. onder plastic kappen. Dit scheelt veel plastic afval èn levert naast fruit ook groene stroom op. Een andere mogelijkheid is de teelt van gras of gewassen tussen rijen panelen.

Agri-PV staat momenteel flink in de belangstelling doordat ‘gewone’ zonneparken op agrarische grond niet meer zijn toegestaan. Er worden hierdoor ook initiatieven gestart die de teelt niet per sé ten goede komen. Het is van groot belang dat een Agri-PV park goed ontworpen wordt en zo voor alle betrokken partijen meerwaarde biedt. In ons onderzoeksproject Sunbiose (zie projecten) wordt in kaart gebracht wat de aanwezigheid van Agri-Pv constructies betekent voor de gewasteelt en wat de gevolgen zijn voor de teler.

Op basis van deze opgedane kennis kan Renergize Consultancy je goed op weg helpen bij een Agri-PV initiatief. De opties hierbij zijn:

  1. Renergize kan helpen met de keuzes voor de zonne-constructie in combinatie met gewassen, en het uitvoeren van financiële berekeningen, zodat de impact voor teler en exploitant van de zonne-constructie vooraf duidelijk zijn.
  2. Subsidie aanvragen voor een ontwikkeling of pilot (proefproject).
  3. Training over Agri-PV zodat iedereen in je bedrijf weet waar het om gaat en wat belangrijk is.
  4. Voor lokale initiatiefnemers en gemeenten kan Renergize i.s.m. partners ook zorgen voor een 3D visualisatie zodat voor de specifieke locatie duidelijk is hoe het er precies uit komt te zien. Dit kan enorm helpen in de gesprekken met belanghebbenden.

Jouw project succesvol maken?

Wilma Eerenstein Consultant