Drijvende zonnesystemen

Drijvende zonnesystemen kunnen in Nederland een grote bijdrage leveren aan de energietransitie, zonder beslag te leggen op schaarse grond

Drijvende zonnesystemen hebben veel potentie in Nederland. Er zijn veel waterbassins en binnenwateren en ruimte is schaars. Ze vergen echter een goed ontwerp dat bestand is tegen de omstandigheden en dat rekening houdt met de waterkwaliteit en ecologie. Renergize Consultancy heeft hier ervaring mee en kan je adviseren de juiste keuzes te maken.

Er zijn inmiddels meerdere aanbieders van drijvende systemen, waarbij elk systeem voor- en nadelen biedt. Bijvoorbeeld hoeveel handelingen er op locatie nodig zijn om het systeem in elkaar te zetten, de te verwachten stroomopbrengst of op de waterkwaliteit op de lange termijn. Zo komt er onder de panelen minder licht in het water en kan er ook invloed zijn op de luchtwervelingen en daardoor minder opgelost zuurstof. Minder licht en zuurstof kan minder algenproductie tot gevolg hebben. Algen zijn weer voedsel voor andere organismen. Sommige Waterschappen eisen daarom ook monitoring van de waterkwaliteit en bijsturing  (bijvoorbeeld aanpassingen van het systeem) indien de impact op de waterkwaliteit te groot is. Het is daarom belangrijk dat een drijvend zonnepark goed ontworpen wordt. In project DRIVER (zie projecten) meten we de lange termijn impact op de waterkwaliteit bij drie verschillende lay-outs – d.w.z. drie verschillende hoeveelheden licht en wervelingen bij het water – op zuurstofgehalte, CO2 concentratie, nutriënten, algenproductie, watertemperatuur en stroomproductie.

Op basis van deze opgedane kennis kan Renergize Consultancy je goed op weg helpen bij een initiatief voor drijvende zonnesystemen. De opties hierbij zijn:

  1. Renergize kan helpen met de keuzes voor de zonne-constructie en helpen met gesprekken met de leveranciers / ontwikkelaar.
  2. Uitvoeren van financiële berekeningen.
  3. Subsidie aanvragen voor een ontwikkeling of pilot (proefproject).
  4. Training over drijvende systemen zodat iedereen in je bedrijf weet waar het om gaat en wat belangrijk is.

Jouw project succesvol maken?

Wilma Eerenstein Consultant