Subsidie aanvragen

Er zijn meerdere mogelijkheden om voor de ontwikkeling van nieuwe producten en pilot projecten subsidie aan te vragen.

Wis je dat er veel mogelijkheden zijn om voor je product ontwikkeling of een pilot project subsidie aan te vragen en zo je ontwikkelingskosten te verlagen?

Voor het ontwikkelen en verbeteren van duurzame producten kan vaak subsidie aangevraagd worden bij de overheid. Soms regionaal, soms nationaal en soms Europees. Het aanvragen van deze subsidies kan enorm helpen om productontwikkeling te versnellen, ook omdat er dan partners bij gezocht kunnen worden die kennis of competenties hebben die aanvullend zijn.

Renergize Consultancy heeft veel ervaring met aanvragen in de Topsector Energie, o.a. met de DEI+ en MOOI regelingen. Hierbij heeft Renergize een zeer goede slagingsscore (> 85%) omdat zij zelf ervaring heeft met technische product ontwikkeling en hierdoor goed kan onderbouwen waarom een product innovatief is, wat de slaagkans in de markt is en welke stappen er nog genomen moeten worden.

Renergize Consultancy levert hiervoor de volgende diensten: uitzoeken welke subsidie mogelijkheden er zijn, partners zoeken en de subsidie aanvraag opstellen en indienen. Renergize Consultancy kan indien gewenst ook een rol in het project vervullen, bijvoorbeeld het uitvoeren van een marktstudie, businesscase berekeningen of technisch inhoudelijke advisering.

Voorbeelden van toegekende subsidies en projecten:

  • Zon op Snelweg – haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om een geluidsscherm of geluidswal met zonnepanelen te realiseren langs een snelweg.
  • Project voor gebouw geïntegreerde zonnepanelen, partners bestaande uit de leverancier van het geïntegreerde product en een onderzoeksinstituut.
  • Project voor lage temperatuur tapwater oplossingen, zodat in appartementen geen grote warmtepomp en boilervat nodig is.
  • Project voor duurzame inkoop van zonnepanelen, hoe te zorgen dat de panelen zo goed mogelijk hergebruikt kunnen worden en er zo weinig mogelijk giftige stoffen bevatten.
  • Sunbiose – groot project in de MOOI regeling, waarin Agri-PV systemen ontwikkeld en getest worden.
  • DRIVER – het testen van de lange termijn impact van drijvende zonnesystemen op de waterkwaliteit.

Jouw project succesvol maken?

Wilma Eerenstein Consultant