Trainingen

Help jezelf of je medewerker in 1 dag op weg met een training over de verschillende duurzame energie oplossingen, Agri-PV of drijvende zonnesystemen.

Renergize Consultancy biedt 1 daagse trainingen om jouw of jouw medewerkers in 1 dag up te speed te brengen over verschillende duurzame energie technieken, Agri-PV of drijvende zonnesystemen. Desgewenst kan de inhoud aangepast worden aan de doelgroep.

Het doel van de cursussen is om in 1 dag een goed overzicht van de (on)mogelijkheden en status van bijvoorbeeld drijvende zonnesystemen of Agri-PV. Hoe ver is de technologie, welke praktijkvoorbeelden zijn er al, wat moet er technisch nog ontwikkeld worden? Neem contact op voor de mogelijkheden.

1. Agri-PV
a. Verschillende Agri-PV constructies
b. Agri-PV pilots
c. Impact op gewassen
d. Impact op teeltaspecten
e. Wet- en regelgeving rondom Agri-PV
f. Financiële aspecten Agri-PV

2. Drijvende Zonnesystemen

a. Wat maakt drijvende zonnesystemen anders dan ‘gewone’ zonnesystemen
b. Verschillende constructies voor drijvende zonnesystemen
c. Eisen aan de constructies
d. Ecologische aspecten
e. Electrische aspecten
f. Verankering
g. Offshore drijvende zonnesystemen
h. Financiele aspecten drijvende zonnesystemen

3. Duurzame Energie

a. Ons Energiesysteem en energiegebruik
b. Potentie zon, wind, geothermie, biomassa
c. Kernenergie
d. Electrificering en energiebesparing
e. Inclusief handige rekentool

Jouw project succesvol maken?

Wilma Eerenstein Consultant