Sunbiose

Renergize is projectleider van het Sunbiose project. De centrale vraag van het project is: Hoe kunnen we landbouw en de opwek van zonnestroom op hetzelfde perceel combineren?  Er worden verschillende Agri-PV systemen ontwikkeld en getest in combinatie met meerdere gewassen zoals framboos, peren, kersen en gras/klaver. We meten wat de impact is op gewasoogst en – kwaliteit en de bodemkwaliteit.  En wat betekent dit voor de businesscase en wet- en regelgeving?

Jouw project succesvol maken?

Wilma Eerenstein Consultant