Zon op Snelweg

In project ‘Zon op Snelweg’ heeft Renergize Consultancy voor een lokale energie cooperatie uitgezocht of het mogelijk is om een geluidswal of geluidsscherm van zonnepanelen langs de snelweg te plaatsen. Hierbij is gekeken naar de internationale stand van de techniek en is een schatting gemaakt van de financiële haalbaarheid.

Jouw project succesvol maken?

Wilma Eerenstein Consultant